چرا متضرران از گرانفروشی سودی نمیبرند؟

    •••••  شنبه ۰۲ دی ۱۴۰۲ — ۰۹:۵۶ کد مطلب : 153640/a   

به گزارش تحلیل ایران؛ هفته پیش بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن‌خودرو خبر داد. پس از این خبر برای بسیاری این شبهه مطرح شد که چرا این جریمه به جیب ریدارانی که متضرر شده اند بر نمی‌گردد.

 

در همین رابطه به سراغ محمد اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم. او دراین باره گفت: تمام کسانی که به نوعی نسبت به آنها گران فروشی صورت گرفته و متضرر شدند می‌توانند دادخواست مطالبه اضافه پرداختی بدهند.

 

وی ادامه داد: کسانی که گران‌فروشی می‌کنند هم به لحاظ قانونی باید جریمه پرداخت کنند و هم اضافه دریافتی مسترد کند به کسانی که اضافه پرداخت کردند.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: به عنوان مثال پرونده بهمن خودرو از طریق شکایت شاکی تشکیل نشد بلکه سازمان حمایت تخلف این شرکت را گزارش داده بود برای شعبه رسیدگی کننده امکان اینکه مشخص کند به چه کسانی اضافه دریافتی را پرداخت کند، وجود نداشت.

 

اسفنانی همچنین اضافه کرد: در یکی از پرونده‌ها ۲هزار ۲۰۰ شاکی وجود دارد که این شاکیان طرح دعوا و اعلام شکایت کردند به یکایک این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و در نهایت حکم هم به جریمه و هم به استرداد اضافه دریافتی صادر خواهد شد.